Chào mừng các bạn đến với blog của Trương Trọng Nghĩa!
Bạn có thể truy cập trang này với địa chỉ www.trongnghia.info hoặc www.truongtrongnghia.com

Về hát nghêu ngao

[ TrongNghia.Info | Không rõ 31/05/2010 11:35 | by Trương Trọng Nghĩa ]
Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới

Về hát nghêu ngao
Thơ: Trương Trọng Nghĩa
Nhạc: Lê Hoàng
Trình bày: Thùy Dương

[Video] U a u ấp...

[ TrongNghia.Info | Không rõ 21/09/2009 15:36 | by Trương Trọng Nghĩa ]
U a u ấp...
Thơ: Trương Trọng Nghĩa
Nhạc: Sa Huỳnh


Về hát nghêu ngao

[ TrongNghia.Info | Không rõ 20/02/2009 11:03 | by Trương Trọng Nghĩa ]
Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới

Ca khúc do nhạc sĩ trẻ Lê Hoàng phổ từ bài thơ "Phía sau làng" của Trương Trọng Nghĩa.
[ Xem ca khúc này với kích thước lớn ]

Nghe vọng cổ trên sông

[ TrongNghia.Info | Nửa đêm 14/10/2008 13:08 | by Trương Trọng Nghĩa ]

Nghe vọng cổ trên sông

Thơ: Trương Trọng Nghĩa
Soạn lời vọng cổ: Đoàn Phú Vinh


NÓI LỐI:
Nửa đêm trên sông
Ai ngâm nga mấy câu vọng cổ
Giật mình, đám dừa nước lao xao
Con cá nhỏ vẫy đuôi vào nỗi nhớ...

Lời gã khờ

[ TrongNghia.Info | Nắng 08/10/2008 15:53 | by Trương Trọng Nghĩa ]
Lời gã khờ

Thơ: Trương Trọng Nghĩa
Nhạc: Quỳnh Hợp

Cho hạt mưa ngày xa

[ TrongNghia.Info | Nắng 08/10/2008 15:46 | by Trương Trọng Nghĩa ]
Cho hạt mưa ngày xa

Thơ: Trương Trọng Nghĩa
Nhạc: Võ Trung Hiếu
Phân trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]