Chào mừng các bạn đến với blog của Trương Trọng Nghĩa!
Bạn có thể truy cập trang này với địa chỉ www.trongnghia.info hoặc www.truongtrongnghia.com

Mưa tiễn bạn

[ TrongNghia.Info | Mưa 11/11/2008 09:38 | by Trương Trọng Nghĩa ]


(Tặng Trương Trọng Nghĩa và Ngô Thị Thanh Vân)


Chiền nay bạn từ biệt
Nha Trang mưa buồn buồn
Hạt hạt buông vắng lặng
Không độ trời giăng giăng…
Phân trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]