Chào mừng các bạn đến với blog của Trương Trọng Nghĩa!
Bạn có thể truy cập trang này với địa chỉ www.trongnghia.info hoặc www.truongtrongnghia.com
Viết cho dã quỳ

(...nhưng em nói là dã quỳ của mùa nào / mùa đông / đúng rồi mùa hoa / uh cây non mọc lên nở hoa và tàn rụi trong vòng một năm...)

Phân trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]