Sách mới

  Trương Trọng Nghĩa đã nhận được:
   
[...]
  - Cơm nhà cơm người - truyện ngắn Hồ Huy Sơn - NXB Trẻ 2012
  - Cô gái bán ô màu đỏ - truyện ngắn Trần Minh Hợp - NXB Văn Hóa Văn Nghệ 2011
  - Mùa yêu - Tuyển tập thơ trẻ An Giang - NXB Hội Nhà văn 2011
  - Truyện ngắn ĐBSCL 2011 - NXB Hội Nhà văn 2011
  - Đóa hoa thủy tinh - Tuyển tập truyện ngắn trẻ An Giang - NXB Hội Nhà văn 2011
  - Phiên khúc sang mùa - Tập thơ song ngữ Anh Việt của Mai Hữu Phước - NXB Văn học 2012
  - 99 bài lục bát Nguyễn Tấn On - NXB Văn học 2012
  - Và quá khứ thấy ta - Tập thơ Vĩnh Thông - NXB Văn học 2012
  - Sông - Tiểu thuyết đầu tay của Nguyễn Ngọc Tư - NXB Trẻ 2012
  - Sơn Nam - "Hạt bụi nghiêng mình nhớ đất quê" - Lê Minh Quốc biên soạn - NXB Kim Đồng 2011
   
  Chân thành cám ơn các tác giả đã gửi sách tặng và xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
   
  Trương Trọng Nghĩa