Thơ phổ nhạc

Về hát nghêu ngao

[ TrongNghia.Info | Không rõ 31/05/2010 11:35 | by Trương Trọng Nghĩa ]
Về hát nghêu ngao Thơ: Trương Trọng Nghĩa Nhạc: Lê Hoàng Trình bày: Thùy Dương ...

Về hát nghêu ngao

[ TrongNghia.Info | Không rõ 20/02/2009 11:03 | by Trương Trọng Nghĩa ]
Ca khúc do nhạc sĩ trẻ Lê Hoàng phổ từ bài thơ "Phía sau làng" của Trương Trọng...

Nghe vọng cổ trên sông

[ TrongNghia.Info | Nửa đêm 14/10/2008 13:08 | by Trương Trọng Nghĩa ]
Thơ: Trương Trọng NghĩaSoạn lời vọng cổ: Đoàn Phú VinhNÓI LỐI:Nửa đêm trên sôngAi ngâm nga mấy câu vọng cổGiật...

Lời gã khờ

[ TrongNghia.Info | Nắng 08/10/2008 15:53 | by Trương Trọng Nghĩa ]
Lời gã khờThơ: Trương Trọng NghĩaNhạc: Quỳnh Hợp...

Cho hạt mưa ngày xa

[ TrongNghia.Info | Nắng 08/10/2008 15:46 | by Trương Trọng Nghĩa ]
Cho hạt mưa ngày xaThơ: Trương Trọng NghĩaNhạc: Võ Trung Hiếu...
Phân trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]