Thơ Hoa Nip

[ ThơTrẻ.Com | Râm 26/08/2008 17:14 | by Trương Trọng Nghĩa ]

Hoa Nip

Nhìn ra ngoài chút đi


nhìn ra ngoài chút đi
lá vẫn xanh
gió vẫn thầm thì


dù bao giờ cũng thế
gió xàm tấu những điều phét lác

Tags: , ,
Phân trang 2/2 Trang đầu Trang trước 1 2 Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]