Họ là những người thuộc phái mạnh, đang hoạt động và nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực nghệ...
Tags:

Hành trình thơ của Trương Trọng Nghĩa

[ TrongNghia.Info | Không rõ 04/02/2009 10:49 | by Trương Trọng Nghĩa ]
Trương Trọng Nghĩa và nhà văn, nhà biên kịch, đạo diễn Nguyễn Thu Phương Hành trình thơ thường...
Phân trang 2/2 Trang đầu Trang trước 1 2 Trang cuối [ Kiểu hiển thị Trích dẫn | Liệt kê ]